Slovarček

Aluminijevi odpadki - vrste

Aluminijske odpadke lahko razdelimo z vidika kemijske sestave na: • Odpadki iz o nelegirnega aluminija o žic in kablov o ene same zlitine o dveh ali več zlitin iste ligirne skupine o dveh ali več zlitin o profilov o zdrobljenih neželeznih kovin (barvnih kovin) za aluminijski separacijski postopek o aluminijskega separacijskega postopka zdrobljenih neželeznih kovin o uporabljenih aluminijskih pločevink…

Aluvialna tla

Aluvialna tla so nastala z naplavinami, kot so prod, glina, pesek, mulj.

Ambient

Ambient je okolje.

Ambligonit

Ambligonit je mineral, iz katerega pridobivajo litij. Kemijska sestava: LiAlF(PO4). Mineral razklopijo z žveplovo (VI) kislino in dobijo litij v obliki raztopljenega litijevega sulfata (VI) (Li2SO4). Iz te raztopine dobijo z nekaj vmesnimi reakcijami LiCl ali KCl, iz teh spojin pa dobijo litij z elektrolizo taline.

Ameba

Ameba je najbolj preprosta pražival, ki povzroča tropsko grižo.

Amenzalizem

Z amenzalizmom opišemo proces, pri katerem ena populacija zavira razvoj druge ali tudi svoje vrste in sicer tako, da sprošča v okolje različne snovi. Najpogosteje se to dogaja pri mikroorganizmih, najbolj splošno znan primer pa so glive, ki z antibiotiki uničujejo bakterije.

Americij

zanimivo: -leto odkritja:1944Simbol:AmVrstno število:95relativna atomska masa:243.0000Število protonov:95Elektronska konfiguracija:(Rn)5f77s2Gostota (g/cm3):11.7Tališče (Co):1200Vrelišče (Co):2600Stanje pri normalnih pogojih:trdnoOksidacijska števila 3+,4+Ionski radij (3+)1.06,(4+)0.85Elektronegativnost 1.3Angleško ime: americium

Amfoternost

Amfoternost je lastnost, da se snovi obnašajo različno v različnih medijih. Najbolj znani so primeri, ko se oksidi nekaterih kovin obnašajo kot kisline ali baze, odvisno od reagenta, s katerim reagirajo. Primer: Aluminij je element na prehodu med kovinami in nekovinami. Aluminijev (III) oksid (Al2O3), reagira s kislinami kot baza, z bazami pa kot kislina. 1. Al2O3 reagira kot baza 2. Al2O3 reagira…

Amilaze

Amilaze so encimi, ki se nahajajo v slini, slinavki, v sladu itd. ter povzročajo razkroj škroba.

Amilopektin

Amilopektin je polisaharid, sestavljen iz a–D glukoze. Ima razvejano strukturo in 1.000 do 6.000 glukoznih enot v molekuli in ni topen v vodi. Sestavlja 80% škrobovega zrna in ga najdemo v zunanji plasti zrna.

Amilopektin

Amilopektin je polisaharid z razvejano strukturo glukoznih enot v molekuli. Ni topen v vodi. Sestavlja 80% škrobovega zrnja. Zaradi razvejanega amilopektina je kuhan škrob lepljiv.

Amiloza

Amiloza je polisaharid, sestavljen iz a–D. glukoze. Amiloza ima nerazvejano verigo in 100 do 1.400 glukoznih enot v molekuli. Sestavlja 20% škrobovega zrna in se nahaja v sredini zrna (topen v vodi).

Amiloza

Amiloza je v vodi topna sestavina škroba. Zgrajena je iz molekul glukoze povezane z glukozidno vezjo v nerazvejane, spiralasto zavite verige. Sestavlja približno 20% mase škrobnega zrna in se nahaja v njegovem osrednjem delu. Molekule amiloze prispevajo k nekoliko želatinasti sestavi. To se zgodi zaradi linearnih, nerazvejanih verig, ki se postavijo vzporedno druga k drugi in sicer dovolj blizu, da…

Aminopeptidaze in karboksipeptidaze

Oboje sodijo med protaze in sicer aminopeptidaze cepijo peptidne vezi na N-koncu polipeptidne verige substrata, ter karboksipeptidaze, ki so dejavne na C-koncu polipeptidne verige substrata.

Amonit

Amonit je eksploziv, ki vsebuje prek 80% amonijevega nitrata (V) (NH4NO3) in trinitrotoluen.

Amorfna snov

Gradniki so razporejeni v trdni, amorfni snovi naključno, neurejeno. Primer: mast, steklo.

Amplituda

Amplituda je maksimalna vrednost, ki jo doseže periodično spreminjajoča se fizikalna količina pri nihanju. Pri mehanskem nihanju je amplituda maksimalni odmik nihala od mirovne lege.

Anabolizem

Z anabolizmom označujemo kemične procese v organizmih , pri katerih iz enostavnih snovi nastajajo večje molekule, kot npr. sinteza proteinov ali maščob v organizmih iz enostavnih molekul.

Anaeroben

Anaeroben je oznaka za okolje, v katerem ni kisika.

Anaerobioza

Anaerobioza je oznaka za življenje brez kisika.