Slovarček

Anamneza

Anamneza je pregled, ocena stanja.

Anatoksini

Anatoksini so strupi, ki niso več škodljivi, vendar še izzovejo imunost.

Anatomija

Anatomija je veda, ki preučuje zgradbo živih organizmov in njihovo delovanje.

Anemometer

Anemometer je naprava za merjenje hitrosti vetra.

Anemometer

Anemometer je naprava za merjenje hitrosti vetra.

Aneroid

Aneroid je kovinski barometer s prožno kovinsko cevjo.

Anhidrit

Anhidrit je mineral CaSO4, ki je po kemijski sestavi kalcijev sulfat.

Anilinski rak

Vrsta raka na mehurju, ki je bila pogosta pri delavcih v industriji anilinskih barv, so poimenovali anilinski rak.

Anion

Anion je negativno nabit ion, ki nastane, ko atom ali atomska skupina sprejme enega ali več elektronov. Število protonov:0Število nevtronov:0

Anomalija vode

Anomalija vode je pojav, da se gostota vode z višanjem temperature ne zmanjšuje v celotnem območju, kakor je to splošno pravilo. Voda je najgostejša pri 4oC, kjer je gostota 1kg/dm3. Pri segrevanju od 4oC do 100oC (vrelišče) se nato gostota vode zmanjšuje. Tudi pri ohlajevanju od 4oC do 0oC (zmrzišče oz. tališče), se gostota vode zmanjšuje. Do pojava anomalije prihaja pri vodi zaradi močnih orientacijskih…

Anorganska gnojila

Anorganska gnojila so snovi, ki pospešujejo rast rastlin in vsebujejo topne anorganske soli. Primer: gnojilo NPK vsebuje dušikove, fosforjeve in kalijeve soli.

Anortit

Anortit je silikatni material, in sicer je kalcijev glinenec s kemijsko formulo CaOxAl2O3x6SiO2.

Antagonizem

Antagonizem pomeni nasprotovanje, nasprotno delovanje snovi.

Antibiotiki

Antibiotiki so snovi, ki nastajajo v mikroorganizmih in zavirajo rast in razvoj drugih mikroorganizmov ter uničujejo patogene organizme. V uporabi so v medicini in na nekaterih drugih področjih (živinoreja, prehrana, konzerviranje idr.), kjer pa se njihova uporaba zelo omejuje, kajti mikroorganizmi postajajo odporni na antibiotike, kar predstavlja velik problem v medicini.Znane vrste antibiotikov,…

Antibioza

Antibioza: odnos med dvema ali več vrstami, pri katerem je ena vrsta aktivno ogrožena (na primer s toksini, ki jih proizvaja ogrožajoča vrsta).

Anticiklon

Anticiklon je območje visokega zračnega pritiska.

Antidetonatorji

Antidetontorji so snovi, ki povečujejo kakovost goriv, saj zmanjšujejo možnost nekontroliranega vžiga zmesi hlapov goriva in zraka. Včasih so porabili največ svinčevih spojin, vendar se le te sedaj skoraj prepovedane in se uporabljajo druge snovi, kot so alkoholi, estri ipr.

Antigeni

Antigeni so snovi, ki v krvi organizma povzročijo nastanek antiteles.

Antigenski

Antigenski: vse snovi, ki kot posledica prihajanja v stik z ustreznimi celicami povzročijo stanje občutljivosti in/ali imunske odzivnosti po latentnem obdobju (dnevi ali tedni) in ki očitno reagirajo na protitelesa in/ali imunske celice senzibiliziranega subjekta in vivo ali in vitro.

Antimetaboliti

Antimetaboliti so specifične protisnovi, ki zavirajo določene procese presnove.