Slovarček

Antimikrobiološki

Antimikrobiološki: antimikrobiološka sredstva so naravno navzoče, polsintetične snovi ali sintetične snovi, ki delujejo antimikrobiološko (ubijajo mikroorganizme ali zavirajo njihovo rast). Pojem antimikrobiološko(-a) sredstvo(-a) vključuje: – antibiotike, to so snovi, ki so produkt mikroorganizmov ali so iz njih pridobljene, in – antikokcidialna sredstva, to so snovi, ki učinkujejo proti kokcidijem,…

Antimon

Simbol:SbVrstno število:51relativna atomska masa:121.7500Število protonov:51Število nevtronov:70Elektronska konfiguracija:[Kr]4d105s25p3Gostota (g/cm3):6.62Tališče (Co):630Vrelišče (Co):1380Stanje pri normalnih pogojih:trdnoKlasifikacija: trdnoKristalna struktura: Barva: belaAtomski radij: 1,59Oksidacijska števila 3-Ionski radij 2,45Elektronegativnost 1,9Angleško ime: antimony

Antimonit

Antimonov mineral s kemijsko sestavo Sb2S3 se imenuje antimonit ali tudi antimonov sijajnik, po zgledu nekaterih drugih mineralov, ki so po kemijski sestavi sulfidi.

Antioksidanti

Antioksidanti so snovi, ki varujejo celice pred prostimi radikali, tako da vežejo nase škodljive, reaktivne skupine. Pomembna antioksidanta sta tudi vitamina C in E.

Antiseptiki

Antiseptiki so snovi (klor, lizol, krezol, itd.) ali postopki (sežig, sterilizacija), ki se uporabljajo kot razkužilo za uničevanje ali zaviranje rasti kužnih klic. Primera: kloriranje vode, sterilizacija perila v bolnicah.

Antitoksini

Antitoksini so protitelesa, ki vežejo določene strupene (toksične) snovi.

Antracit

Antracit se imenuje vrsta črnega premoga, ki je nastala v glavnem iz rastlin pred 300 milijoni let. Rastline so se, v anaerobnih pogojih pod višjimi tlaki in pri višjih temperaturah, karbonizirale – oddale predvsem spojine, v katerih sta bila vodik in kisik kot glavna elementa celuloze poleg ogljika. Stopnja karbonizacije je od vseh premogov pri antracitu najvišja, saj vsebuje antracit v glavnem ogljik…

Antropogeni dejavniki

Z antropogenimi dejavniki označujemo onesnaževanje okolja zaradi delovanja človeka.

Antropologija

Antropologija je znanost o človeku.

Antropološki

Antropološki pomeni izhajajoč iz človeka.

Antroposfera

Antroposfera je del zemeljske površine, ki ga naseljuje človek.

AOEL

AOEL je kratica za acceptable operator exposure level – dopustna raven izpostavljenosti uporabnika pomeni največjo količino aktivne snovi (mg/kg telesne teže uporabnika), kateri sme biti uporabnik izpostavljen brez kakršnihkoli negativnih vplivov na zdravje.

Apnenec

Apnenec je kemijsko kalcijev karbonat (CaCO3), ki vsebuje še razne primesi, npr. glino . Nastal je iz morskih organizmov. Nahaja se v tleh (kraški teren), sestavlja gorovja (Julijske alpe). V vodi, ki vsebuje raztopljen ogljikov dioksid (CO2) se apnenec raztaplja (nastaja topni kalcijev hidrogen karbonat) in to povzroča kraške pojave (jame, vrtače, kapniki). Kalcijev oksid (CaO) – živo apno, se uporablja…

Apno

Apno (Ca(OH)2) pridobivajo z žganjem apnenca (CaCO3- kalcijev karbonat), pri čemer nastane kalcijev oksid (CaO), ki ga mešajo z vodo. Kot gorivo za žganje uporabljajo premog ali zemeljski plin. Apno se uporablja za beljenje sten in za klasično zidanje z malto (zmes apna, peska in vode, včasih je dodan še cement). Klasično zidane stavbe so narejene iz opeke (žgana glina). Z malto so ometane tudi notranje…

Arboretum

Nasad različnega drevja in rastlin za učne namene.

Areal vrste

S tem pojmom označujemo območje, kjer živi določena vrsta organizmov.

Argon

zanimivo: - leto odkritja: 1894 - odkrila: William Ramsay in lord ReyleighSimbol:ArVrstno število:18relativna atomska masa:39.9480Število protonov:18Število nevtronov:18Elektronska konfiguracija:[Ne]3s23p6Gostota (g/cm3):1.4 (pri 87 K)Stanje pri normalnih pogojih:plinKlasifikacija: žlahtni plinBarva: brezbarvenAngleško ime: argon

Arheologija

Arheologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem izkopanin in na podlagi njih raziskuje življenje v takratnih časovnih obdobjih.

Arhitektura

Arhitektura se ukvarja z oblikovanjem in konstruiranjem zgradb in različnih posegov v okolje.

Aridnost

Aridnost je klimatska značilnost, da je zelo malo padavin.