Slovarček

Aromatske spojine

Za aromatske spojine je značilno, da so ciklične spojine (vsebujejo enega ali več obročev), in da vsebujejo vsaj en benzenski obroč.

Arondacija

Arondacija je zaokrožitev zemljišč v enoten kompleks, zaradi gospodarnejše obdelave ali iz drugih namenov.

Arrheniusova definicija baz

Baze ali hidroksidi ali alkalije so snovi, ki dajejo s kislinami soli, pri tem pa nastane voda. To je najbolj osnovna ponazoritev baz oz. hidroksidov in temelji na teoriji Svante Arrheniusa iz leta 1887, ki pravi, da so baze snovi, ki v vodni raztopini disociirajo na hidroksilne ione, kisline pa so snovi, ki v vodni raztopini sprejemajo hidroksilne ione. Zato se po Arrheniusu baze imenujejo tudi hidroksidi.…

Arrheniusova definicija kislin

Kisline so snovi, ki dajejo z bazami soli, pri tem pa nastane voda. To je najbolj osnovna ponazoritev kislin in temelji na teoriji Svante Arrheniusa iz leta 1887, ki pravi, da so kisline snovi, ki v vodni raztopini sprejemajo hidroksilne ione, baze pa so snovi, ki v vodni raztopini disociirajo (pri razpadanju oddajajo) na hidroksilne ione. Po Arrheniusovi teoriji ločimo močne in šibke kisline glede…

Arzen

zanimivo: - leto odkritja: 13.stoletje Toksičnost- strupenost arzena Arzen in njegove spojine - v naravi ga najdemo v tri- (As2O3, AsCl3 itd.) ali petvalentni (As2O5, Na3AsO4 itd.) obliki. Smrtna doza je med 70 do 180 mg za odraslega človeka. Kronična izpostavljenost anorganskim spojinam arzena se kaže na okvarah perifernega in centralnega živčnega sistema. Tudi poškodbe jeter in perifernega ožilja…

Asimetrični ogljikov atom

Atom, na katerega so vezane štiri različne skupine, se imenuje asimetrični ogljikov atom. Spojine, ki ga vsebujejo so optično aktivne.

Asimilacija

Z asimilacijo označujemo proces, pri katerem organizmi jemljejo snovi in energijo iz okolja in na ta način omogočajo svojo rast, oz. te snovi in energijo uporabijo za življenje. Najbolj znan primer asimilacije je fotosinteza.

Asinhornski elektromotor

Pri asinhronskem elektromotorju se rotor vrti z manjšo frekvenco, kot je frekvenca toka.

Asociacija

Z imenom asociacija označujemo različne rastlinske združbe.

Astat

zanimivo: -leto odkritja:1940Simbol:AtVrstno število:85relativna atomska masa:210.0000Število protonov:85Elektronska konfiguracija:(Xe)4f145d106s26p5Tališče (Co):302Vrelišče (Co):380Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.4Oksidacijska števila 7+Ionski radij 0.62Elektronegativnost 2.2Angleško ime: astanine

Astigmatizem

Astigmatizem je napaka leč, ko se žarki iz določene točke ne sekajo v eni točki, ampak v dveh med seboj pravokotnih daljicah.

Astronomija

Astronomija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vesolja, posebej z raziskovanjem nebesnih teles.

Atest

Atest je uradno potrdilo o zahtevanih standardih kakovosti izdelka.

Atmofilni elementi

Atmofilni elementi so tisti, ki sestavljajo ozračje (atmosfero).

Atmosfera

Atmosfera je plinski plašč, ki obdaja Zemljo. Glede na oddaljenost od zemeljske površine se atmosfera deli na več plasti, ki se razlikujejo po sestavi in temperaturi. Do višine 100 km je sestava ozračja praktično enaka, z oddaljenostjo od zemeljske površine se manjša le gostota, ker se manjša privlak Zemlje. Na višini nad 100 km postaja plinska zmes vedno bogatejša z vodikom. Glavni sestavini zraka…

Atoksičnost

Atoksičnost pomeni nestrupenost.

Atom

Atom je osnovni delec vsakega elementa. Atomi so zelo majhni(10–10m) in jih ne moremo videti tudi z najboljšim optičnim mikroskopom, saj ti omogočajo gledanje delcev velikih do tisočinke milimetra, medtem ko so atomi še tisočkrat in več manjši. Kljub temu, da so atomi majhni, pa je njihovo jedro, v katerem je zbrana skoraj vsa masa atoma, po velikosti še 100.000-krat manjše od atoma. Prostor okoli…

Atomsko jedro

Atomsko jedro sestavljajo protoni in nevtroni. Protoni imajo relativni pozitivni električni naboj, medtem ko so nevtroni brez naboja.

Atraktanti

Atraktanti so pesticidi, ki privabljajo škodljivce in jih nato zbrane na enem mestu uničimo.

Atropin

Atropin je alkaloid, ki ga najdemo v volčji češnji. Je zelo strupen, smrtna doza je 100 mg. Formula atropina: