Slovarček

Avitaminoza

Avitaminoza je bolezensko stanje, ki se pojavi zaradi dolgotrajnejšega pomanjkanja določenih vitaminov. Pomanjkanje različnih vitaminov povzroča različne bolezni. Pomanjkanje vitamina C povzroča skorbut, pomanjkanje vitamina B1 beriberi, pomanjkanje vitamina B12 slabokrvnost in pomanjkanje vitamina D rahitis. S pravočasnim uživanjem potrebnih vitaminov se stanje lahko popravi, dolgotrajno pomanjkanje…

Avogadrovo število

Avogadrovo število (ali Avogadrova konstanta) pove, da je v 1 molu katerekoli snovi enako število, to je 6,023 x1023 delcev. V 1 molu železa (Fe) ali v 55.8 g železa je npr. 6,023 x 1023 atomov železa (ker so osnovni delci atomi). V 1 molu kisika (O2) oz. v 32 g kisika je 6,023 x1023 molekul kisika, ker je kisik v obliki dvoatomarnih molekul. Ker zavzame 1 mol kisika pri normalnih pogojih 22.4 litra,…

Avtekologija

Avtekologija je področje ekologije, ki se ukvarja z vplivi okolja na en sam osebek.

Avtohton

Avtohton pomeni prvoten, tam kjer je nastal, domač ipd.

Avtohtona vrsta

Med avtohtone vrste uvrščamo tiste organizme, ki živijo na območju, iz katerega tudi izhajajo.

Avtohtone snovi

Avtohtone snovi so tiste snovi , ki nastajajo znotraj določenega ekosistema.

Avtomobilske gume - recikliranje

Proces reciklaže izrabljenih avtomobilskih gum se začne z zbiranjem in razrezovanjem zavrženih avtomobilskih pnevmatik. Tako dobijo iz kosov zrnat gumast material, ki se mu odstranijo jeklena in ojačitvena vlakna. Po drugem mletju nastane gumast prah, ki je pripravljen za predelavo ali uporabo za asfalte, tla, za različne gradbene in kmetijske izdelke ipd.

Avtomobilski katalizator

Avtomobilski katalizator je naprava, ki zmanjšuje koncentracijo nekaterih škodljivih sestavin izpušnih plinov. Osnovni princip delovanja katalizatorja je v tem, da omogoča reakcije pri nižjih temperaturah, tako da nastanejo v izpuhu avtomobila čim manj škodljive snovi, kot so vodna para in ogljikov dioksid, namesto dušikovih spojin in ogljikovega monoksida. Katalizator je nameščen v cevi izpuha in…

Avtotrofizacija

Z avtotrofizacijo označujemo proces, pri katerem se zaradi različnih bioloških procesov, zelo poveča proizvodnost jezera ali ribnika.

Avtotrofni organizem

Avtotrofni organizmi (zelene rastline in nekatere bakterije) imajo sposobnost proizvajanja večjih molekul iz enostavnih. Na ta način iz enostavnih sestavnih zraka (CO2, N2, ,O2 ), vode (H2O) in drugih molekul (npr. amoniaka - NH3) ter mineralnih snovi ter ob pomoči sončne in kemične energije, izgradijo saharide, beljakovine, maščobe idr. snovi. Avtotrofni organizmi (rastline) so hrana za živali in…

Azbest

Azbest je vlaknast mineral, ki ima kemijsko sestavo 3MgO x 2SiO2 x 2H2O in je kemijsko in temperaturno zelo odporen. Še pred nekaj leti se je na široko uporabljal za ognje varne materiale in obleke (npr. za gasilce), talne obloge, salonit plošče za strehe in sanolitne cevi za vodovode, azbestne mreže, zavorne obloge pri avtomobilih itd. Ker delci azbesta povzročajo huda pljučna obolenja, se je poraba…

Azbestoza

Azbestoza je pljučna bolezen, ki jo povzroča azbest.

Azo barvila

Za azo barvila je značilno, da vsebujejo kot kromofor azo skupino -N=N-. Na azo skupino so vezani aromatski obroči (benzenovi ali naftalen), ki imajo lahko vezane različne skupine. Azo barvila se pridobivajo s postopkom diazotiranja iz aminov.

Azorski anticiklon

Azorski anticiklon je topel, subtropski anticiklon, ki se zadržuje na vzhodnem delu severnega Atlantika.

Azurit

Azurit je pomemben mineral, ki vsebuje baker. Ima kemijsko formulo 2CuCO3xCu(OH)2.

Bacharachova lestvica

Bacharachova lestvica se uporablja za merjenje črnine dima. Ima devet stopenj.

Bacilonosci

Bacilonosci so zdravi ljudje ali živali, ki prenašajo bolezenske klice (bacile) in lahko okužijo svojo okolico.

Baker

Baker ima simbol Cu in izhaja iz besede cuprum, ki je izpeljanka iz besede Ciper, kjer so stari Rimljani kopali bakrovo rudo in pridobivali baker v obratih, kjer so bili glavna delovna sila sužnji. Baker je kovina, ki je zaznamovala tudi zgodovino z bakreno in kasneje tudi z bronasto dobo, saj je bron zlitina bakra in kositra. To je bilo mogoče zato, ker se baker nahaja v naravi tudi v elementarni…

Baker - uporaba

Baker je rdečkasta barvna kovina, zelo uporabna v gradbeništvu, za plinske napeljave, inštalacije centralne kurjave, pokrivanje streh in zaradi dobre električne prevodnosti za električne vodnike. Zaradi svojih pozitivnih lastnosti zavzema visoko mesto med tehničnimi kovinami. Ima visoko toplotno prevodnost. Zaradi lepega sijaja in odpornosti proti koroziji so ga veliko uporabljali tudi za okraske…

Baktericid

Baktericidi so sredstva za uničevanje bakterij. Poznamo različne vrste baktericidov kot npr.pesticidi, razkužilna sredstva, antibiotiki itd.