Slovarček

Aditiv

Aditiv je snov, ki jo dodamo drugi snovi v manjši količini. Znani so npr. dodatki – aditivi v hrani, barvam ipd.

Adoptolgija

Adoptolgija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem prilagajanja človeka okolju in obratno

Adsorpcija

Je pojav, ko se snov (plin, tekočina ali trdna snov) veže na površino druge snovi (pri absorpciji pa snov prodre v globino druge snovi). Vezi med snovjo, ki se veže na površino, so lahko fizikalne ali kemijske. Pri fizikalnih silah ali Van der Waalsovih silah gre za privlak med dipoli. To pomeni, da morajo biti delci polarni, nakar se vežejo med seboj z elektrostatskimi silami. Pri kemijski adsorpciji…

Aeracija

Aeracija je prezračevanje. Pogosto se prezračuje vodo, s tem se ji dodaja kisik.

Aeroben organizem

Aerobni organizmi potrebujejo za življenje kisik iz ozračja. V to skupino organizmov sodijo rastline ter večina živali in mikroorganizmov.

Aerobna stabilizacija blata

Aerobna stabilizacija blata je postopek, s katerim se blato iz bioloških čistilnih naprav predela v posebnih bazenih ob dovajanju zraka. Končni produkt je mineraliziran odpadek.

Aerologija

Aerologija je veja metereologije, ki se ukvarja s preučevanjem proste atmosfere (nad prizemno plastjo).

Aeronomija

Aeronomija je veja metereologije, ki se ukvarja s preučevanjem atmosfere v višinah nad 30 kilometrov.

Aerosol

Aerosol je heterogena zmes drobnih kapljic in prahu, ki lebdijo v zraku. Primer: smog, razpršila ipd.

Aflatoksini

Aflatoksini so zelo strupene snovi, ki nastanejo pri presnovi gliv in povzročajo raka. Nastajajo lahko povsod, kjer so plesni, npr. v vlažnih in neprezračenih prostorih.

Afotično območje

V globinah jezer in morij, kamor ne prodre svetloba so t.i. afotična območja, kjer ne poteka proces fotosinteze, poteka pa razpadanje snovi, ki so nastale v vrhnjih vodnih plasteh.

Agens

Agensi so snovi, ki povzročajo oz. spodbujajo različne procese. Primeri: mikroorganizmi, hormoni, kemijski preparati.

Aglomeracija

Z aglomeracijo označujemo strnjeno skupino zgradb, funkcionalno zaokrožene enote (npr. vas, mesto).

Agraren

Agraren pomeni, kmetijski, zemljiški...

Agrarna kriza

Kriza v kmetijstvu.

Agrarna politika

Kmetijska politika.

Agrarna prenaseljenost

O agrarni prenaseljenosti govorimo, ko je na nekem kmetijskem področju presežek delovne sile.

Agrarna struktura

Agrarna struktura pomeni sestavo in ureditev kmetijstva.

Agresivna sredstva

Agresivna sredstva so zelo aktivne – agresivne kemijske ali biološke snovi.

Agrikultura

Agrikultura je v ožjem smislu poljedelstvo, v širšem smislu pa kmetijstvo.