Slovarček

Bakterije

Bakterije so enocelični organizmi, velike nekaj tisočink milimetra. Nahajajo se praktično povsod in so zelo pomembne pri številnih procesih v naravi kot npr. kroženje snovi v naravi, preperevanje kamnin, bolezni idr. Bakterije imajo široko uporabo tudi v industriji za prehrambene izdelke (npr. sir), v kemijski industriji( aceton, organske kisline, itd.), v farmaciji ( antibiotiki, vitamini itd.).

Bakterijski filter

Bakterijski filter zadrži bakterije. Izdelan je iz različnih vlaken ali iz lupinic kremenastih alg.

Bakteriologija

Bakteriologija je veda o bakterijah.

Bakteriološko orožje

Kot orožje se uporabljajo bakterije.

Bakteriostatičnost

Bakteriostatičnost je lastnost snovi, da zavira rast bakterij.

Balneologija

Balneologija je veda o zdravilnih lastnostih termalnih in mineralnih voda.

Bar

Bar je enota za tlak. 1 bar je 105 (Pa) pascala.

Barbital

Barbital je barbiturat, s kemijskim imenom 5,5-dietilbarbiturna kislina. Uporablja se v medicini kot uspavalo.

Barbiturati

Barbiturati so dialkilni derivati barbiturne kisline. Uporabljajo se v medicini kot uspavala. Primeri: barbital, lepinal, ciklobarbital, heksobarbital, kalipnon.

Barbiturna kislina

Barbiturna kislina nastane iz sečnine in dietil estra malonske kisline in ima formulo: Uporablja se za medicinske preparate uspavala.

Barij

zanimivo: - leto odkritja: 1808Simbol:BaVrstno število:56relativna atomska masa:137.3300Število protonov:56Število nevtronov:0Elektronska konfiguracija:[Xe]6s2Gostota (g/cm3):3.51Tališče (Co):714Vrelišče (Co):1640Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 2.17Oksidacijska števila 2+Ionski radij 1.35Elektronegativnost 0.9Angleško ime: barium

Barioni

Barioni so težki osnovni delci, k njim sodijo nukleoni (protoni, nevtroni).

Barje

Ekosistem, za katerega so značilna voda, vlaga, šotna tla in rastline ter živali.

Barve ionov v plamenskih reakcijah

Plamenske reakcije so možne z ioni alkalijskih in zemljoalkalijskih kovin, z bakrom, železom in drugimi, vendar je za človeško oko zaznavna in zanimiva barva plamena le redkih izmed njih. Ti so: *Ba++ rumeno-zelena *Ca++ opečno-rdeča *Cu++ modro-zelena *nekatere druge soli Cu++ smaragdno-zelena *Li+ škrlatna *Na+ rumena *K+ vijolična *Sr++ škrlatna…

Baterija

Baterija je vrsta akumulatorjev, ki je po uporabi ni mogoče ponovno napolniti in uporabiti. Baterije za uporabo v dražjih napravah so narejene tako, da ne vsebujejo tekočega elektrolita (da ne more priti do razlitja), zato jim pravimo tudi suhi členi. Število protonov:0Število nevtronov:0

Baze

Baze je skupno ime za vrsto spojin. Na področju baz veljajo tri osnovne definicije, ki so nastale z razvojem znanja na tem področju in to Arheniusova, Bronstedova in Lewisova. Vsaka od teh teorij drugače definira baze. Število protonov:0Število nevtronov:0

Beljakovine – v prehrani

Beljakovine so sestavljene iz verig aminokislin, nekakšnega gradbenega elementa. Obstaja 20 različnih aminokislin, od teh jih lahko telo iz zaužite hrane proizvede enajst, te so neesencialne, preostalih devet, esencialnih, pa moramo priskrbeti z vnosom ustrezne hrane. So pa še tri pogojno esencialne aminokisline. Vsak, ki se resneje ukvarja s športom ali želi s treningom oblikovati postavo, mora uživati…

Beljakovinski dodatki

Obstajajo različni prehrambeni dodatki, ki so v večini sirotkinega izvora, torej beljakovine. Po seriji težkih treningov se priporoča Glutamin, večina športnikov pa po vsakem treningu pije beljakovinske napitke, saj le ti pospešujejo regeneracijo mišic.

Beljenje

Beljenje je postopek, s katerim iz različnih materialov (tkanina, les, papir, slama ipd.) odstranimo barvo – jih obelimo. Za beljenje snovi uporabljajo različne kemikalije (klor, klorovo apno, natrijev klorat (I), kalijev dikromat itd.), ki po beljenju onesnažujejo okolje, če jih ne nevtraliziramo.

Bentos

Bentos je oznaka za skupnosti organizmov, ki živijo na dnu voda.