Slovarček

Surovo železo

Tehnično železo, ki ima več kot 2.06% ogljika, se imenuje surovo železo ali grodelj. Vsebuje tudi primesi drugih elementov, kot silicija, mangana, fosforja, žvepla idr. Surovo železo se pojavlja kot sivi ali beli grodelj. Surovo železo je zelo trdo, vendar krhko, zato se ne da kovati in valjati, zelo dobro pa je za vlivanje.

Svetloba

Svetloba je elektromagnento valovanje, na katerega je občutljivo človekovo oko.

Svetloba

Svetloba je elektromagnento valovanje, za katerega je občutljivo človeško oko, med 400 in 700 nm, v širšem smislu pa zraven štejemo še valovanje, ki ima večjo valovno dolžino (infraredeča svetloba) in valovanje z manjšo valovno dolžino: ultravijolična – UV in rentgenska svetloba.

Svetlobna sekunda

Svetlobna sekunda je razdalja 299792458 m. To razdaljo prepotuje svetloba v vakumu v 1 sekundi in ta razdalja je približno enaka razdalji med Luno in Zemljo.

Svetlobni delec

Svetlobni delec je foton.

Svetlobni kvant

Svetlobni kvant je foton.

Svetlobni tok

Svetlobni tok je energijski tok svetlobe.

Svetlobni vodnik

Svetlobni vodnik je tanka prozorna nit, ki ima sredico iz snovi z velikim lomnim kvocientom. Svetloba se znotraj vodnika odbija in ne zapušča vodnika. Svetlobni vodniki so izdelani iz optičnih vlaken.

Svetlobni zaslon

Svetlobni zaslon je fluorescentni zaslon, ki se uporablja za prikazovanje elektromagnetnega ali delčnega sevanja.

Svetlobno leto

Svetlobno leto je razdalja, ki jo prepotuje svetloba v enem letu.

Sveže blato

Sveže blato je blato iz čistilnih naprav, preden gre v gnitje.

Svinčev akumulator

Svinčev akumulator je naprava, ki se uporablja, največ v avtomobilih, kot vir enosmernega toka oz. električne energije, ki je potrebna predvsem pri zagonu avtomobila. Svinčev akumulator je reverzibilni galvanski člen, zato ga je mogoče prazniti in polniti, kar poteka pri avtomobilu kar med vožnjo, s pomočjo dinama, ki je vezan na motor. Svinčev akumulator je sestavljen iz polčlenov: Člen zapišemo…

Svinčev tetraetil

Svinčev tetraetil je svinčeva spojina s formulo Pb(C2H5)4 , ki se je uporabljal kot dodatek bencinu in povzročil veliko zastrupitev okolja s svincem. Zadnjih nekaj let je prepovedan, kot dodatek bencinu pa se uporabljajo druge snovi.

Svinec

Svinec je element, ki ima simbol Pb. Simbol ima zaradi imena plumbum, ki so mu ga nadeli Rimljani. Slovensko ime svinec izhaja iz besede svinčnik, ker svinec na papirju pušča črno barvo. Svinec je zadnji element, ki nastane pri razpadu radioaktivnih elementov težkih kovin, zato ima pomembno vlogo pri določanju starosti kamnin, veliko pa ga uporabljajo tudi v jedrski industriji. Svinec so poznali že…

šamot

Šamot je vrsta gline (kemijsko je alumosilikat) , ki se uporablja pri izdelavi različnih peči in keramičnih izdelkov, ker zdrži zelo visoke temperature.

šenit

Šenit je mineral, ki vsebuje kalijev in magnezijev sulfat. Ima formulo K2SO4xMgSO44x6H2O.

šibki elektroliti

Šibki elektroliti so snovi, ki v vodi slabo disociirajo – razpadejo na ione (imajo majhno disociacijsko konstanto).

šibki protoliti

Protoliti so kisline in baze, ki sodelujejo v protolitskih reakcijah (protolizah), pri katerih pride do prenosa protona. Zato se protolitske reakcije vedno obravnavajo v parih – kislina, baza. Šibki protoliti so tiste kisline in baze, ki pri protolitskih reakcijah reagirajo le v majhnem obsegu. Merilo jakosti protolita je pKa. Čimvečja je vrednost pKa, šibkejša je kislina in močnejša je baza.

škaja

Škaja se imenuje železov oksid (Fe3O4), ki nastaja pri kovanju oz. drugih postopkih vroče obdelave železnih predmetov v kovinsko predelovalni industriji. Škajo je treba pred barvanjem predmetov odstraniti.

škodljivci

Za škodljivce je človek označil vse, ki mu na različne načine povzročajo škodo.