Slovarček

Škripčevje

Škripčevje je naprava za dvigovanje težkih bremen. Sestavljena je iz več pritrjenih in prostih koles ter vrvi.

Škripec

Škripec je naprava, ki ima eno ali več koles in vrv. Uporablja se za dvigovanje bremen.

škrob

Škrob je polisaharid, sestavljen iz a–D glukoze. Nastaja v zelenih rastlinah pri fotosintezi. V škrobovih zrnih je okrog 80 % amilopektina, ki ima razvejano strukturo in 1.000 do 6.000 glukoznih enot v molekuli ( v vodi ni topen) in 20% amiloze, ki se v vodi topi, ima nerazvejano verigo in 100 do 1.400 glukoznih enot v molekuli. Škrob lahko pri segrevanju ali pod vplivom encimov razgradi v nižje molekule,…

Škrob – kako nastane

Pri večini škrobov velja, da se zrno oblikuje v amiloplastu (na vsak amiloplast eno škrobno zrno) . Zrno se lahko oblikuje na različne načine. Če vsebuje samo eno središče nalaganja škroba, nastanejo enostavna škrobna zrna, če pa je teh središč več se oblikujejo sestavljena škrobna zrna. Velikost in oblika zrna je odvisna od značilnosti rastline, iz katere prihaja in tudi služi temu, da lahko identificiramo…

Šolske tablice

Tablica je bila osnovni pripomoček pri učenju pisanja v drugi polovici 19. in nekako do leta 1930 (ko so se uveljavili zvezki), Uporabljali so jo le za osnovno učenje pisanja (v ljudski šoli), kasneje, na višjih stopnjah šolanja, jim niso bile več v nobeno korist, saj je kasneje bolj v ospredju faktografsko učenje in se je treba podatke iz kje naučiti, tako da so (tako kot mi) imeli zvezke in knjige.…

šota

Šota je združba odmrlih ostankov rastlin na močvirnih tleh.

šotna tla

Šotna tla imajo za podlago šoto.

šreder

Naprava za predelavo izrabljenih avtomobilov. Mehansko razstavi avto na posamezne dele, ki gredo nato v različne predelave ali v plavž.

šreder

Šreder je naprava za trganje, drobljenje in stiskanje starih ali uničenih vozil. V sistemu je tudi ločeno zbiranje posameznih vrst materialov kot npr. aluminij, železo, pnevmatike, akumulatorji, različne vrste plastičnih materialov, olja in druge tekočine idr.

številčnost populacije

Število osebkov, ki v določenem trenutku sestavljajo določeno populacijo, se imenuje številčnost populacije in je merilo za velikost populacije.

Število vrtljajev

Število vrtljajev se imenuje tudi vrtilna frekvenca.

Števna hitrost

Števna hitrost je število izmerjenih impulzov v časovni enoti pri ionizacijskem števcu.

Štiritaktni motor

Štiritaktni motor je motor na bencin, plin ali alkohol, ki je vrsta Ottojevega motorja.

Šum

Šum je zvok s frekvencami na določenem območju.

Tabela preživetja

V tabeli preživetja so prikazani podatki o umrljivosti posameznih starostnih skupin določene populacije.

Taksonomija

Taksonomija je veda, ki se ukvarja s razvrščanjem in poimenovanjem rastlin in živali.

Talidomid

Talidomid (3-ftalimidoglutarimid) je verjetno najbolj razvpita substanca s teratogenim učinkom, ki so jo začeli predpisovati nosečnicam leta 1956 kot sredstvo proti prehladu in kot uspavalo. Leta 1960 so poročali o deformacijah udov pri novorojenčkih v Zahodni Nemčiji. Prirojene slušne, očesne, ledvične in črevesne napake so skoraj povsod spremljale opisane deformacije okončin. Raziskava je pokazala,…

Talij

zanimivo: - leto odkritja: 1861 Toksičnost- strupenost talija Talij in njegove spojine spadajo med najbolj strupene substance (LD50 je med 8 in 12 mg/kg). Zastrupitve s talijem povzročajo živčne, jetrne, ledvične in kardiovaskularne poškodbe. Povzročijo lahko tudi izgubo sluha in vida. Pri hujših odmerkih ali dolgotrajneši ekspoziciji se pojavijo: akutno napredujoča paraliza, psihične motnje in nato…

Talk

Talk je mineral s kemijsko formulo 3MgOx4SiO2xH2O. Je zelo mehak mineral in predstavlja tudi merilo spodnje meje trdote po Mohsu. Na otip je masten. Uporablja se kot polnilo v gumarski in papirni industriji, za puder ipd.

Talna voda

Talna voda se imenuje tudi podtalnica.