Slovarček

TNG (trinitroglicerin)

TNG je kemijsko trinitro glicerin, to je ester propantriola in dušikove (V) kisline). Trinitroglicerin sodi med eksplozive s pozitivno bilanco kisika, saj ima v molekuli dovolj kisika za popolno oksidacijo in še 1/4 mola prebitka kisika na mol trinitroglicerina. 1847 je Sobrero objavil, da je z reakcijo med dušikovo(V) kislino in glicerolom dobil “fulminat glicerina” - spojino, ki je izredno občutljiva…

TNT (trinitrotoluen)

TNT je kemijsko trinitro toluen in nastane z zamenjavo treh vodikov v molekuli toluena z nitro- (NO2) skupinami. Trinitro toluen nastane z reakcijo med toluenom in nitrirno zmesjo (zmes koncentrirane žveplove (VI) kisline in dušikove (V) kisline), pri temperaturi nad 60oC. V začetku 20.stoletja je pikrinska kislina (trinitro fenol) zamenjala TNT (trinitrotoluen). Razvoj je šel dalje in danes poznamo…

Toc

TOC pomeni celotni organski ogljik v snovi iz angleščine – Total Organic Carbon.

Toc-celokupni organski ogljik

Celokupni organski ogljik, ki ga s tujko označimo s TOC ( total organic carbon) je merilo za vsebnost organskih snovi v odpadni vodi.

Toča

Toča je vrsta padavin, ki ima poleg vodnih kapelj tudi ledena zrna. Nastane v nevihtnih oblakih.

Toksafen

Toksafen je kloriran ogljikovodik, ki se uporablja kot pesticid.

Toksičnost

Toksičnost pomeni strupenost.

Toksikoza

Toksikoza je bolezen, ki jo povzročajo strupi v telesu.

Toksilogija

Toksilogija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem strupov in protistrupov.

Toksini

Toksini so zelo strupene naravne snovi, ki imajo običajno beljakovinsko sestavo.

Toksoid

Toksoid se imenuje ostanek strupene snovi, potem ko so mu odvzeli strupeno komponento.

Tolerančna meja

Tolerančna meja je mejna vrednost parametrov, ki še ne poškodujejo organizma. Npr. mejna najvišja ali najnižja temperatura, mejna koncentracija, ki še ne povzroči škode, itd.

Topla greda

Topla greda, učinek tople grede Topla greda (rastlinjak) je naprava, v kateri se lahko goji rastline tudi v zimskem času, saj ob sončnem vremenu več sončne energije (toplote) ostane v topli gredi, kot pa se je odbije nazaj. To zagotovimo s posebnim steklom ali z drugo prozorno snovjo. Ponoči ali ob hladnem vremenu pa obdržimo višjo temperaturo v rastlinjaku z dodatnim ogrevanjem s klasičnimi ogrevali.…

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija je sistem, ki zmanjšuje izgube toplote. Gre za snovi določene debeline, ki imajo čim manjšo toplotno prevodnost.

Toplotna izolacija

Toplotne izolacije se uporablja predvsem pri gradnji raznih zgradb, seveda pa tudi pri bazenih, savnah in raznih prevoznih sredstvih. Nenazadnje so tudi obleke neke vrste toplotne izolacije. Večina ljudi se sicer ne zaveda pomena teh izolacij, vendar so zelo pomembna pri zmanjšanju stroškov ogrevanja in ob vročih obdobjih, hlajenja.

Toplotni stroji

Toplotni stroji so tehnične naprave, ki omogočajo izrabo toplote. V toplotnih strojih potekajo ponavljajoče se krožne spremembe, po vsaki spremembi pa je stroj spet v prvotnem stanju. V toplotnem stroju opravlja krožno spremembo delovna snov, npr. vodna para, stisnjen vroč plin ipd. Vsem toplotnim strojem je treba dodajati toploto, nato pa nam dajejo delo. Izkoristek toplotnega stroja (η) je…

Toplotno izolirano telo

Za toplotno izolirano telo je značilno, da se ne segreje oz. ne ohladi pri stiku s telesi iz okolice.

Toplotno obremenjevanje

Toplotno obremenjevanje (termopolucija) pomeni obremenjevanje okolja (zrak, vode) z odpadno toploto, ki nastaja v energetskih in drugih objektih. Primer: izlivanje tople vode iz termoelektrarne v reko.

Topografija

Topografija je veda, ki se ukvarja s proučevanjem značilnosti zemeljskega površja.

Torij

zanimivo: -leto odkritja:1829Simbol:ThVrstno število:90relativna atomska masa:233.0380Število protonov:90Elektronska konfiguracija:(Rn)6d27s1Gostota (g/cm3):11.7Tališče (Co):1750Vrelišče (Co):3850Stanje pri normalnih pogojih:trdnoOksidacijska števila 3+,4+Ionski radij (3+)1.14,(4+)0.95Elektronegativnost 1.3Angleško ime: thorium