Slovarček

Vetrne elektrarne

Ljudje so veter izkoriščali že davno, predvsem so njegovo energijo pretvarjali v mehansko energijo za mline in žage. Celotna energija vetra na Zemlji je 5 krat večja, kot je proizvodnja vse električne energije, vendar je energija vetra zelo razpršena (gostota zraka je skoraj tisočkrat manjše kot gostota vode) in se spreminja lokalno in časovno. V primerjavi z energijo vetra je veliko lažje izkoriščati…

Vezan les

Vezan les so vezane in panelne plošče. Vezane plošče so izdelane tako, da je zlepljenih več plasti furnirja, vedno liho število plošč, ki so zlepljene v smeri rasti pravokotno druga na drugo. Uporabljamo jih za rezbarske in modelarske izdelke, v pohištveni industriji iz nje izdelujejo sedežne ploskve stolov, hrbtne stene pohištva, v gradbeništvu opažne deske.

Vezane plošče

Pri vezanih ploščah je skupaj zlepljenih več plasti luščenega furnirja. Plošče so zlepljene v smeri rasti, pravokotno druga na drugo. Vedno je skupaj liho število plošč. Te plošče veliko uporabljajo v šolah za rezbarjenje in modeliranje, v pohištveni industriji pa iz nje izdelujejo: sedežne ploskve stolov, hrbtne stene pohištev, v gradbeništvu jih uporabljajo kot opažne deske.

Vezivne reakcije pri lepljenju

Proces utrjevanja (vezanja) lepila je zelo kompleksen postopek, ki poteka v več fazah. Na lepilno površino najprej nanesemo tanko in enakomerno plast tekočega lepila in proces utrjevanja steče. Ko lepljenca združimo in stisnemo, omočimo tudi drugo lepilno ploskev, lepilo pa hitreje prodira v pore lesa. V lepilnem spoju se izoblikujejo dovolj velike adhezijske in kohezijske sile in trdnost spoja narašča…

Vijak - strojni element

Vijaki so najbolj razširjeni strojni deli namenjeni razstavljivim zvezam strojnih delov. Njihove oblike so zelo različne in v večini primerov standardizirane. Razstavljive zveze so tiste zveze strojnih delov, ki jih po potrebi lahko razstavimo in ponovno sestavimo, ne da bi jih pri tem poškodovali. Pri ponovnem sestavljanju lahko uporabimo iste dele. Vijak skupaj z matico tvori vijačno zvezo. Najpomembnejša…

Vino

Vino je alkoholna pijača, ki nastane kot rezultat alkoholnega vrenja grozdnega soka oziroma mošta. Beseda izhaja iz latinskega izraza vinum (sorodno starogrškemu οἶνος), ki se nanaša tako na vino kot na trto. Proces alkoholnega vrenja, ki poteka v prisotnosti mikroorganizmov (gliv kvasovk), rad steče v vsakršni sladki tekočini. Sladkor se v tem procesu počasi pretvarja v…

Vinska kislina

Po kemijski sestavi je vinska kislina 2,3-dihidroksibutandiojska kislina s formulo: Njene soli in estri se imenujejo tartrati. Vinska kislina obstaja v treh izomernih oblikah (optična izomerija) in se v L+ obliki nahaja številnih vrstah sadežev. Uporablja se v prehrani.

Vinski kamen

Vinski kamen se izloča v sodih pri zorenju vina. Kemijsko je kalijeva sol L+ vinske kisline (kalijev hidrogen tartrat) s formulo:

Viri financiranja odvajanja in čiščenja vod

Viri financiranja odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so lahko: – cena odvajanja odpadne in padavinske vode, – cena čiščenja odpadnih in padavinskih voda, – sredstva občinskega proračuna, – prispevki občanov, – sredstva državnega proračuna in državnih skladov, – priključne in druge predpisane takse, – dotacije in subvencije, – druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov…

Viri surovin

Zemeljska skorja je trdna plast na površju Zemlje, debeline okrog 20 do 70 km. V zemeljski skorji je 92 elementov, vendar jih osem od njih zavzame 98% celotne mase. Tri četrtine zemeljske skorje tvorita kisik in silicij. tabela2: Sestava zemeljske skorjeElement Odstotek v zemeljski skorjikisik49.4 silicij25.8aluminij7.5železo4.7kalcij3.6natrij2.6kalij4.2>magnezij1.9>vodik0.8>titan0.6>ostalo0.8 V zemeljski…

Viroid

Viroid: kateri koli iz razreda povzročiteljev okužb s kratko golo enojno verižno RNA, ki ni povezan z nobenim proteinom. RNA ne kodira proteinov in ni prevedena; množi se s celičnimi encimi gostitelja. Viroidi povzročajo več bolezni pri rastlinah.

Virulenca

Virulenca: stopnja zmožnosti mikroorganizma povzročiti bolezen, ki se izraža z resnostjo povzročene bolezni.

Virusi

Virusi so paličasti oz. krogličasti delci, ki so sestavljeni iz beljakovinskih molekul in iz nukleinskih kislin. Vrinejo se v celice organizmov in se v njih razmnožujejo. Povzročajo različne bolezni in nastanek tumorjev.

Viski

Viski je pijača iz žitnega žganja in vsebuje od 40 do 50 vol.% alkohola. Izvira iz Škotske,kjer se je prvič pojavil v 15. stoletju. Originalni malt viski so dobili z destiliranjem fermentiranega ječmenovega sladu v bakrenih kotlih in s triletnim staranjem v hrastovih sodih. Z uvedbo kolonske destilacije v sredini 19. stoletja se je proizvodnja viskija zelo spremenila. Ječmenovi drozgi so začeli dodajali…

Viskoza

Če celulozna vlakna ustrezno obdelamo ali regeneriramo dobimo viskozo. Postopek poteka tako, da lesno celulozo obdelajo z 20 % vodno raztopino natrijevega hidroksida in CS2. Nastane trdna spojina celuloze, ki se imenuje natrijev celuloza ksantat. Le ta se nato namoči v vodni raztopini natrijevega hidroksida, pri tem pa nastane viskoza, iz katere izdelajo vlakna. Vlakna se vodijo skozi raztopino žveplove…

Visokolegirna jekla

Jekla, ki vsebujejo več kot 5% primesi (razen ogljika), se imenujejo visoko legirana jekla. Uporabljajo se kot hitrorezna ter protikorozijska jekla in za druge posebne namene.

Vitamin C in kajenje

Antioksidativne lastnosti askorbata so med drugim zelo pomembne pri odstranjevanju škodljivih vplivov kajenja. Posledica oksidativnega delovanja cigaretnega dima, natančneje katrana, se kaže kot oksidacija biomolekul, od katerih so najbolj raziskani vplivi na proteine, lipide in molekule DNA. Oksidacija vodi do poškodb tkiv in organov, s tem pa do mnogih degenerativnih bolezni kot so: bronhitis, miokardialni…

Vitamin D

Z D - vitamini označujemo skupino spojin, ki po kemijski zgradbi sodijo k steroidom. Najbolj pomembna sta vitamin D2 (ergokalciferol) in D3 (holekalciferol). Oba vitamina D sta brezbarvni kristalinični snovi, kemijsko precej odporni, zato se vitamini D pri kuhanju ne uničijo. Pomanjkanje vitamina D povzroči rahitis (mehčanje kosti), saj se v kosti ne nalaga zadosti kalcijevega fosfata.

Vitamini

Vitamini so skupina zelo različnih organskih snovi, ki so potrebne za normalno delovanje organizmov. Bistveni so pri presnovi, rasti, razmnoževanju in delovanju tkiv in organizmov. Biološko sodelujejo pri sintezi kot koencimi. Vsak vitamin ima v organizmu svojo vlogo in je nenadomestljiv. Večino vitaminov mora človeški organizem dobiti s hrano ali z vitaminskimi preparati (A, E, C, B1, B2, B6, B12,…

Vitamini in minerali

Vitamini in minerali so snovi, ki so potrebne za normalno delovanje organizma in jih telo samo ne more proizvajati. So nujno potrebni za maksimalno fizično pripravo. Če jih ni dovolj, se lahko pojavijo različne motnje v delovanju telesa, zelo pa se zmanjša tudi odpornost telesa. Delujejo kot veriga, če v telesu manjka en vitamin ali mineral, to povzroči pomanjkanje drugega,…