Slovarček

Vrstno število

Število protonov v jedru atoma določa vrstno število elementa v periodnem sistemu. število protonov = vrstno število elementa Primer: Atom kisika ima v jedru 8 protonov, zato zaseda v periodnem sistemu osmo mesto.

Vrtavka

Vrtavka je togo telo, ki se vrti okoli težiščne osi.

Vrtenje

O vrtenju govorimo, ko deli telesa krožijo okoli skupne osi.

Vrtilni tok

Vrtilni tok se imenuje trifazni tok.

Vrtinčni tokovi

Vrtinčni (ali sklenjeni) tokovi se inducirajo pri gibanju vodnika skozi magnetno polje in zavirajo gibanje v skladu z Lenzovim pravilom.

Vulfenit

Mineral, ki vsebuje molibden se imenuje vulfenit. Njegova formula je PbMoO4.

Vulkani

Zemeljska skorja je del litosfere in sega povprečno v globino od 20 do 70 km, ponekod pa je plast bistveno tanjša. Skorja je sestavljena iz plasti, ki se stalno premikajo, večji premiki povzročajo tudi potrese in pogosto tudi večjo aktivnost vulkanov. Premikov je vsako leto prek 500.000, močnejših premikov pa je na leto okrog 1000 in jih zaznamo kot potrese. Vulkani oz. ognjeniki so odprtine na predelih…

Vulkanizacija

Vulkanizacija je postopek obdelave surovega kavčuka z žveplom oz. z njegovimi spojinami. Pri vroči vulkanizaciji dodajo kavčuku žveplo in druge dodatke ter zmes segrejejo nad 100oC. Pri tem se žveplo vgradi v velike molekule kavčuka tako, da poveže sosednje verige, na mestih kjer je v kavčuku dvojna vez. Na ta način nastane iz kavčuka elastična snov – guma. Lastnosti gume so odvisne od količine vsebovanega…

Vulkanizacija

Proces je poimenovan po Vulkanu, rimskem bogu ognja, je kemijski proces, pri katerem se posamezne polimerne molekule povežejo z drugimi polimernimi molekulami z atomskimi vezmi. Končni rezultat je guma, kjer prožne gumijaste molekule postanejo zamrežene. To naredi material trši, veliko bolj obstojen (obraba, staranje) in prav tako odporen na kemijske reakcije. Prav tako naredi površino materiala bolj…

Vulkanizacija - potek

Vulkanizacija je običajno obravnavana kot ireverzibilna (nepovrnljiva) reakcija, pri kateri kavčuku dodajamo žveplo. Kavčuk je zmes dolgih makromolekul (2000-10000 v verigo povezanih molekul izoprena s cis-razporeditvijo). Te makromolekule med seboj niso povezane in so v kavčuku naključno razporejene. Vzdolž teh molekulskih verig je veliko mest, ki so privlačna za atome žvepla. Med vulkanizacijo žveplove…

Vulkanizacija - zgodovina

Proces vulkanizacije kavčuka sega več kot 3500 let nazaj za časa prvih velikih civilizacij. Ime Olmec pomeni ”ljudje kavčukovca” v azteškem jeziku. Stare srednjeameriške civilizacije so pridobivale lateks iz Castillie elastice, ene izmed vrst kavčukovca, ki je rasel na tem področju. Kavčukovcu so dodajali sok vijavke, rdeči slak (Ipomoea alba), da so dobili gumi podobno snov. Iz gume so delali velike,…

Vzbujeno stanje

Če atomu, ki je v osnovnem stanju (stanje z najnižjo energijo) dovedemo ustrezno energijo, preidejo lahko elektroni na višje energijske nivoje. Tak atom je v vzbujenem stanju.

Vztrajnik

Vztrajnik je kolo z velikim vztrajnostnim momentom in se uporablja v tehniki za shranjevanje energije. Praktično se uporablja v avtomobilih, avtobusih ipd.

Vztrajnostni moment

Vztrajnostni moment (J) je pri kolesu z maso (m) in radijem (r) enak produktu: J = m.r2

Vžigna temperatura

Vžigna temperatura vnetljive snovi je najnižja temperatura, pri kateri se snov v plinski obliki ali obliki hlapov, megle ali prahu, pomešana z zrakom, lahko vname ali celo eksplodira brez zunanjega vira vžiga.

W

W je okrajšava za watt.

Watt

Watt je enota za merjenje moči ter toplotnega in energijskega toka.

Wattmeter

Wattmeter je naprava za merjenje moči.

Wb

Wb je oznaka za enoto weber.

Weber

Weber je enota za magnetni pretok.