Slovarček

Zooplankton

Zooplankton je živalski plankton, ki ga sestavljajo drobni živalski organizmi.

Zoosfera

Zoosfera je območje Zemlje, kjer živijo živali.

Zrak

Zrak je plinska zmes v atmosferi.

Zrak-utekočinjenje

Iz zraka pridobivajo dušik, kisik in argon ter druge žlahtne pline, tako, da zrak najprej utekočinijo, nato pa z izparevanjem ločijo sestavine med seboj po vrelišču. Postopka se imenujeta utekočinjenje zraka in frakcionirana destilacija. Plini, ki jih pridobivajo z utekočinjenjem zraka, se imenujejo industrijski plini, saj imajo izredno široko porabo v različnih panogah industrije. Pri utekočinjenju…

Zrcalo

Zrcalo je priprava, ki odbija vpadno svetlobo po odbojnem zakonu. Pri ravnem zrcalu so vpadne pravokotnice skozi vse točke na površini zrcala med seboj vzporedne. Zrcala so lahko tudi ukrivljena – vbočena, izbočena, parabolična.

Zven

Zven je zvok določene vrste.

Zvezda

Zvezda je nebesno telo, ki oddajo svetlobo zaradi sproščanje energije v notranjosti. Sonce je npr. srednje velika zvezda.

Zvezen (zvezna količina)

Zvezna količina je tista, ki lahko na določenem območju zavzame poljubno vrednost. Zvezne količine se spreminjajo na določenem območju zvezno, brez velikih skokov.

Zvočilo

Zvočilo je vir ali dajalnik zvoka. To je naprava ali telo, ki lahko mehansko niha v frekvenčnem območju 16 Hz do 20.000 Hz in lahko izzove občutek zvoka v človeškem ušesu.

Zvok

Zvok je slišno longitudinalno valovanje, ki se razširja po zraku od teles, ki nihajo z ustrezno frekvenco.

Žaluzije

Žaluzije so senčila, ki jih je možno zapirati in odpirati ter dvigovati in spuščati ter so različnih širin in sicer 25, 50 ali 80 mm. Namestijo se na notranji strani okna ob steklu na zasteklitvene letvice. Sestavljene so iz številnih lamel različnih širin. Najpogosteje so izdelane iz aluminija ali lesa (predvsem za prostore s starinskim pohištvom). Vendar jih je večina v današnjem času iz aluminija,…

Žarki delta

Žarki delta so kratke sledi, ki nastanejo pri meglični celici.

Žarki X

Žarki X se imenujejo tudi rentgenski žarki.

Žarnica

Žarnica je svetilo, ki ima žarilno nitko, ki pri segrevanju oddaja svetlobo. Da ne pride do oksidacije žarilne nitke je ta zaprta v stekleno bučko, v kateri je vakuum ali inertni plin.

žarnice

Žarnice so naprave, ki pretvarjajo električno energijo v svetlobo. S stališča varstva okolja so zanimive, ker porabijo v celoti zelo veliko drage in čiste energije in ker po uničenju postanejo nevarni odpadek, saj vsebujejo kovine in različne druge nevarne snovi.

Železna doba

Minila so tisočletja, preden so ljudje odkrili novo kovino. Iz temne kamnine limonita so začeli pridobivati železo. Z železnim orodjem je bilo opravljanje dela veliko lažje kot z bakrenim, bronastim, kamnitim ali lesenim. To je bil za človeka velik korak naprej v njegovem razvoju. Temu obdobju pravimo železna doba. Železo, zaradi svojih tehničnih in tehnoloških lastnosti, nedvomno sodi med najpomembnejše…

železo

Toksičnost- strupenost železa Železo je izredno pomembna esencialna kovina, ki pa je obenem tudi izredno strupena pri previsokih koncetracijah. V človeškem telesu je stalna množina železa od 3 do 5 mg, od tega je približno 2/3 vezanega v hemoglobinu, 10% je vezanega v mioglobinu in encimih, ki vsebujejo železo. Prevelika količina železa (največkrat gre za nesreče pri otrocih, kjer je dovolj od 0.5…

železov minij

Železov minij se imenuje barvilo, ki vsebuje naravni železov oksid. Pravi minij je sicer svinčeva spojina (Pb3O4).

železove bakterije

Železove bakterije sodijo med kemoavtrotrofne bakterije, ki v procesu sinteze organskih spojin porabljajo energijo, ki se sprošča pri oksidaciji železovih spojin. Pri tem nastaja železo v 3+ netopni obliki in se izloča.

Želirani pektin v prehrani

Najpomembnejša in najizrazitejša lastnost pektina je njegova sposobnost tvorbe gela. V živilski industriji se je pektin kot pomemben dodatek uveljavil prav zaradi te lastnosti. S tem ko želira, vpliva predvsem na teksturne lastnosti živilskega izdelka.