Slovarček

želodčni strupi

Želodčni strupi so snovi, ki nastajajo v prebavilih in delujejo na škodljive snovi, ki pridejo v želodec oz. v njem nastanejo.

Žganje

Žganje vsebuje 15 do 40 % alkohola in je destilat raznih fermentiranih rastlinskih sokov : Primeri: slivovka, tropinovec, višnjevka itd.

živalska moka

Živalska moka se imenuje snov, ki nastane pri predelavi živalskih trupel in njihovih ostankov v kafilerijah. Do pred nekaj let se je uporabljala kot dodatek k hrani živalim. Po odkritju, da pomeni uživanje kostne moke nevarnost za bolezen norih krav, so jo prepovedali in jo sežigajo.

živčni strupi

Kemijsko podobne snovi, kot so živčni bojni strupi, se uporabljajo tudi kot insekticidi. Insekticidi imajo na fosforjev atom vezane -F, -CN ali (CH2CH2 N[CH(CH3)2]2). Najbolj znani živčni strupi, ki sodijo med organofosfatne estre so: tabun, sarin, soman, VX. tabela 1: Pregled živčnih strupov in njihovih lastnostiTabun (GA)Sarin (GB)Soman (GD) VX Prvič sintentizirani; dežela1936, Nemčija1938, Nemčija1944,…

živilska barvila

Živilska barvila se uporabljajo za barvanje živil v primeru, ko živila konzervirajo in pomagajo ohraniti barvo. Največkrat so živilska barvila naravne snovi.

živo srebro

Toksičnost- strupenost živega srebra Živo srebro in njegove spojine (posebno dimetil živo srebro - (CH3)2Hg)) deluje na centralni živčni sistem z mnogimi sindromi, ki se pokažejo v različnih oblikah. Simbol:HgVrstno število:80relativna atomska masa:200.5900Število protonov:80Število nevtronov:122Elektronska konfiguracija:[Xe]4f145d106s2Gostota (g/cm3):13.6Tališče (Co):-38.9Vrelišče (Co):357Stanje…

Živosrebrna svetilka

Živosrebrna svetilka je vir UV svetlobe, ki deluje na principu obločnega razelektrenja.

Živosrebrni barometer

Živosrebrni barometer je naprava za merjenje tlaka, v kateri je tekočina živo srebro.

žlahtni plini

helij neon argon kripton ksenon radon Žlahtni plini so postavljeni v VIII. skupino periodnega sistema in so kemijsko zelo stabilni, saj imajo visoke ionizacijske energije. V zunanji lupini imajo maksimalno možno število elektronov 8 in s tem oksidacijsko število 0. Kemijske spojine (v glavnem s fluorom in kisikom) najdemo le pri ksenonu, kriptonu in radonu, ki imajo nekoliko nižje ionizacijske energije.…

žlindra

Z žlindro najbolj pogosto poimenujemo odpadek, ki nastane kot odpadke pri pridobivanju surovega železa v plavžih. V plavž primešajo železovi rudi glede na sestavo bazične dodatke (CaCO3-apnenec) ali pa kisle dodatke (SiO2-kremenčev pesek), katerih naloga je znižati tališče zmesi in vezati iz rude nečistoče. Žlindra vsebuje največ kalcijevega aluminijevega silikata, prisotne železove spojine pa ji…

žlindra

Žlindra je ostanek po taljenju rud in izločanju kovin. V žlindri se z raztaljenim silicijevim dioksidom (kremenčev pese) vežejo primesi. Po ohlajanju žlindre nastane porozna zmes, ki se odlaga, v določenih primerih pa se uporablja tudi kot dodatek gradbenim materialom ali celo za mineralno gnojilo.

žveplo

Simbol:S Vrstno število:16 relativna atomska masa:32.0600 Število protonov:16 Število nevtronov:16 Elektronska konfiguracija:[Ne]3s23p4 Gostota (g/cm3):2.07 Tališče (Co):113 Vrelišče (Co):445 Stanje pri normalnih pogojih:trden, S8-plin Kristalna struktura: Atomski radij: 1.04 Oksidacijska števila 2- Ionski radij 1.84 Elektronegativnost 2.5 Angleško ime: sulphur  

žveplov cvet

Pri hitrem ohlajevanju uparjenega žvepla (npr. pri destilaciji) se izloča na stenah posode žveplov prah, ki se imenuje žveplov cvet. Gre za eno od mnogih modifikacij žvepla.

žveplove bakterije

Žveplove bakterije sodijo med kemoavtrotrofne bakterije, ki v procesu sinteze organskih spojin porabljajo energijo, ki se sprošča pri oksidaciji žveplovih spojin, ki so v obliki H2S oz. sulfidov. Pri tem nastaja žveplo v obliki elementarnega žvepla in v obliki sulfatov. Žveplove bakterije se pogosto nahajajo ob izvirih žveplovih vod in v vodah, ki so onesnažene z žveplovimi spojinami.