Kemija v šoli in družbi

Leto: 2002
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Interaktivno učenje organske kemije na medmrežju

avtor: Mojca Fir

V prispevku predstavljamo nekatere primere konceptualnih vprašanj, ki omogočajo preverjanje razumevanja fizikalnih in kemijskih sprememb pri študentih in njegov razvoj. Naše izkušnje kažejo, da je razumevanje lastnosti snovi in snovnih sprememb na mikro ravni (ravni delcev) tudi pri študentih še vedno nezadovoljivo. Pri tem je še posebej pomembno poudariti pomen enostavnih slikovnih predstavitev delcev in modelov snovi za boljše razumevanje zgradbe snovi, njihovih lastnosti in snovnih sprememb.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zemlja v vesolju 1.

avtor: Janez Strnad

Od odlikovanega telesa v središču vesolja je Zemlja z razvojem astronomije in astrofizike postala razmeroma nepomembno drobno telo v vesolju. Vseeno je to edino tako telo, za katerega vemo, da sta se na njem razvili življenje in civilizacija. Zemlja je povezana z vesoljem, predvsem z njegovim bližnjim delom, Osončjem, s katerim izmenjuje sevanje in snov. Razvoj vesolja in Osončja v preteklosti je pripeljal do sedanjih razmer na Zemlji in razvoj Sonca bo določal njeno prihodnost. V zadnjem času ljudje s svojimi dejavnostmi vplivamo na razmere na Zemlji. Posebni položaj Zemlje naj spodbudi našo skrb za okolje. Pri tem je smiselno izhajati iz naravoslovnega stališča, ki je skupno vsem znanostim o naravi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Določanje kinetike kemijskih reakcij

avtor: Majda Krajnc

V prispevku so predstavljene nekatere kemijske reakcije ter njihov pomen v praksi. Podane so osnove določanja kinetike, s katero opišemo hitrost kemijskih reakcij. Poudarjena je razlika med pojmoma hitrost presnove in hitrost kemijske reakcije. Na dveh enostavnih kemijskih reakcijah so prikazane možnosti določanja enačbe hitrosti reakcije. Bralec spozna, da je določanje kinetike kemijske reakcije povezano z uporabo raznih analiznih metod, na osnovi katerih dobimo pomembne eksperimentalne podatke. Z njimi določimo enačbo hitrosti reakcije pri določenih pogojih. Poudarjeni so dejavniki, ki vplivajo na hitrost reakcije, še posebej koncentracija reaktanta in temperatura. Pri določanju pomembnih veličin so uporabljene različne grafične in numerične metode.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Lahki in težki milni mehurčki

avtor: Andrej Šmalc

Članek ni več dosegljiv.


Ionske reakcije

avtor: Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar

Članek ni več dosegljiv.


Aluminijska industrija in skladnost z okoljskimi predpisi

avtor: Marko Homšak

V prispevku bomo prikazali večino pomembnih okoljskih vidikov v aluminijski industriji. Proizvodnja primarnega aluminija v Kidričevem je vezana na evropsko smernico o celovitem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (IPPC) alt_gr_f1alt_gr_g, ki je zelo kompleksna. Proizvodnja aluminija in proizvodi zahtevajo primerjavo skladnosti s predpisi pri nas in v Evropski uniji, in to na področjih emisij v zrak, ravnanja z odpadki, porabe energije in emisij v vode ter primerjavo med različnimi vrstami procesov in tehnologij alt_gr_f2alt_gr_g.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.