Kemija v šoli in družbi

Leto: 2008
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Uporaba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri pouku – mit o uspešnosti ali le nova tehnologija

avtor: Dušan Krnel

Uporaba IKT pri pouku ima že kar dolgo tradicijo. Vzporedno z večjo uporabo pa se razvija tudi prepričanje o njeni nesporni učinkovitosti pri učenju in poučevanju. Novejše analize in meta raziskave pokažejo nekoliko drugačno sliko in omajejo kar nekaj mitov o učinkovitosti IKT pri učenju in poučevanju. V prispevku so kritično obravnavana razširjena mnenja: da je učenje z IKT učinkovitejše kot tradicionalni »živi« pouk, da je bolj motivirajoče, da omogoča uvajanje »animatorjev«, ki prispevajo k učinkovitejšemu in lažjemu učenju, da se lahko prilagaja učnim stilom in tako maksimira sposobnosti učencev ter omogoča raziskovalno učenje in konstruktivistični pristop. Podan je tudi pregled stanja uporabe IKT pri pouku v Evropi ter nekaj uporabnih opisov in opredelitev e-gradiv.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


E-gradiva Zavoda MINET- IE pri pouku kemije

avtor: Nejc Zakrajšek, Dušan Krnel, Srečo Zakrajšek, Branko Družina

Zavod za spletno izobraževanje MINET-IE je v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada pripravil e-gradiva za pouk kemije v gimnaziji. Gradiva so od 15.8.2008 prosto dostopna na spletni strani www.minet.si/egradiva. Gradiva so namenjena učiteljem kot pripomoček pri pouku in za samostojno učenje, utrjevanje in preverjanje znanja dijakov. Cilj e-gradiv je povečati učinkovitost poučevanja in samostojnega učenja, predvsem z večjo motivacijo, kar omogoča medij, ki je dijakom blizu in z uporabo multimedijskih tehnik, ki dokazano olajšujejo pomnjenje in razumevanje. E-gradiva bodo povečala tudi možnost javnega dostopa do virov znanja in tako omogočala izobraževanje vsem, ki jih kemija zanima.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Eksplozivi kot prepovedane snovi – kako jih odkriti

avtor: Zvonko Trontelj, Janko Lužnik, Janez Pirnat, Tomaž Apih, Alan Gregorovič

Po kratkem zgodovinskem sprehodu od črnega smodnika do nitroceluloze in brizantnih eksplozivov ter prikazu
težav pri skladiščenju, oziroma staranju eksplozivov, ki vsebujejo dušikove okside, se podrobneje lotimo detekcije
eksplozivov. Pregledamo spektroskopske metode in težave pri prenosu ustaljenih laboratorijskih postopkov v detekcijsko
napravo za zaznavanje eksplozivov, postavljenih kamorkoli, kjer lahko njih eksplozija povzroči čimveč žrtev in
gospodarske škode. Pokažemo na možnosti, ki jih nudi radiofrekvenčna spektroskopska metoda jedrska kvadrupolna
resonanca (NQR) jeder 14N. Omenimo izboljšave, ki znatno skrajšajo postopek detekcije eksploziva, kateri ima v
molekulah atome dušika 14N, s to spektroskopsko metodo. Pričakujemo lahko, da bodo imele nove, integrirane detekcijske
naprave med večjim številom senzorjev tudi takega, ki bo slonel na NQR 14N.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kinoni

avtor: Julija Volmajer Valh, Danica Grušovnik

Kinoni predstavljajo pomembno skupino organskih spojin. Izraz kinoni uporabljamo za nenasičene karbociklične spojine z dvema karbonilnima skupinama. Osnovna spojina kinonov je benzokinon (kinon C6H4O2). Pri naftokinonih, antrakinonih in antraciklinonih je benzokinonska struktura del policikličnega aromatskega sistema. V prispevku je opisanih in predstavljenih nekaj predstavnikov iz skupine benzokinonov, naftokinonov in antrakinonov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba naprednih računalniških orodij pri preliminarnem načrtovanju industrijskih šaržnih bioprocesov

avtor: Andreja Goršek, Marko Tramšek

V članku predstavljamo uporabo naprednih računalniških orodij pri preliminarnem načrtovanju industrijskih šaržnih bioprocesov. Med mnogimi komercialno dosegljivimi simulatorji smo podrobneje opisali SuperPro Designer®. Učinkovitost njegove uporabe smo prikazali na študijskem primeru načrtovanja šaržne proizvodnje citronske kisline.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Začetki kemijskega računstva

avtor: Branislav Čabrič

Kemija kot posebna disciplina (pogojno rečeno) v sistemu naravoslovnih ved, je nastala v zgodnjem obdobju razvoja zahodne civilizacije v stari Grčiji, Egiptu in kasneje v vzhodnih provincah Rimskega cesarstva in Bizantinskem cesarstvu. Za vse to obdobje je značilen razcvet filozofskih, mističnih in verskih naukov, v zadnjem obdobju pa predvsem vzpon krščanstva.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kemijska olimpijada

avtor: Andrej Godec

Kadar zaslišimo besedo olimpijada, običajno najprej pomislimo na športno tekmovanje, na katerem se vsaka štiri leta zberejo najboljše športnice in športniki celega sveta.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Od poučevanja k učenju – konferenci ECER 2008 ob rob

avtor: Mag. Tončka Požek-Novak

Gostiteljica letošnje konference ECER (European Conference on Educational Researches) je bila Univerza Gothenburg v istoimenskem mestu na zahodni obali Švedske. Omenjeno univerzo, ki je ena največjih v Skandinaviji, sestavlja osem fakultet in šestdeset oddelkov, ki nudijo svojim študentom široke možnosti študija, raziskovanja, sodelovanja in strokovnega ter osebnostnega razvoja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Slovenski kemijski dnevi 2008

avtor: Nejc Zakrajšek

Mariborska Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, je 25. in 26. septembra 2008 gostila tradicionalne 12. Slovenske kemijske dneve.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


SIMBIOTSKI ČLOVEK

avtor: Anton Komat

Priče smo dramatičnim dogajanjem na globalni ravni: poplave in suše, mraz in vročina, neurja in tornadi, naraščajoči problemi s pitno vodo in vse bolj grozeče pomanjkanje hrane, v zraku vise grožnje epidemij novih bolezni in nova energetska kriza. Izgleda, kakor da je planet vržen iz tečajev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.