Kemija v šoli in družbi

Leto: 2009
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Predstavitev gradiva in primeri uporabe pri pouku

avtor: Bernarda Moravec

V okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskih socialnih skladov smo učitelji OŠ Belokranjskega odreda Semič pripravili egradivo za pouk kemije v 8. razredu osnovne šole. Gradivo je prosto dostopno na spletni strani http://www.osbos.si/ekemija/. Naloge iz gradiva so postavljene tudi v okolju Moodle, kjer so pripravljeni kvizi, vsak učitelj pa ima dostop do nabora več kot 450 interaktivnih nalog, s katerimi lahko preverja, utrjuje in ocenjuje znanje svojih učencev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Didaktika ocenjevanja eksperimentalnega dela pri pouku kemije na srednji stopnji izobraževanja

avtor: Mag. Tončka Požek-Novak

Kemijski poskusi (eksperimenti) so temeljna sestavina poučevanja kemije kot eksperimentalne naravoslovne vede, saj z njimi ilustriramo kemijske pojme in povezave med njimi. V problemsko zasnovanem pouku kemije predstavlja eksperimentalno delo izhodišče izkustvenega učenja kemije; gre za učenje z odkrivanjem, katerega bistvo je v povezavi konkretne izkušnje (dobljene z eksperimentiranjem) z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem. Čeprav obstaja v slovenskem prostoru tradicija vključevanja eksperimentalnega dela v pouk kemije, ne zaznavamo razvoja didaktike ocenjevanja eksperimentalnega dela: delovni zvezki za pouk kemije na srednji stopnji izobraževanja praviloma vključujejo natančno strukturirana navodila za izvedbo eksperimentov, procesiranje podatkov in informacij ter izpeljavo zaključkov, kar učitelju posledično omogoča oceniti zgolj učenčev končni dosežek (rezultat eksperimentalnega dela), ne pa formativno spremljati učenčev razvoj veščin, potrebnih za kvalitetno eksperimentalno delo

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Tankoplastna kromatografija rumenih in zelenih rastlinskih barvil

avtor: Petra Apat, Marinka Gams in Darko Dolenc

V naravi in v človeku je na desettisoče barv, ki še posebej pridejo do izraza v jesenskem času. Takrat zaživijo in nas prevzamejo najrazličnejši odtenki rumene in rdeče barve, ki so sicer večji del leta prekriti s prevladujočim listnim zelenilom. Tudi v človeškem telesu najdemo pisano paleto barv: človeška kri je na primer zaradi hemoglobina, ki prenaša kisik po telesu, rdeča. Zakaj je list videti zelen, kakšna je vloga barvil in svetlobe, kako izolirati posamezna rastlinska barvila, je le nekaj iz niza vprašanj, ki se lahko porodijo ob pojmu barvilo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Načrtovanje sintez

avtor: Miha Tišler

Prikazan je pregled različnih načinov izvajanja sintez organskih spojin s pojasnili njihovih značilnosti. Pomoč pri načrtovanju sintez zapletenih molekul so retrosinteza in računalniški programi. Omenjene so tudi sinteze kiralnih spojin in supramolekularna kemija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kako rešiti problematiko obarvanih tekstilnih odpadnih vod?

avtor: Simona Vajnhandl, Julija Volmajer Valh

Tekstilna industrija je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Poleg velike onesnaženosti tekstilna industrija predstavlja tudi eno izmed največjih porabnikov vode. Obarvane stvari so veliko lepše, ampak barvila povzročajo veliko težav v okolju. Prisotnost barvil v odpadni vodi je nesprejemljiva, tako iz estetskega, kot tudi iz ekološkega stališča. Tekstilna barvila odlikujeta visoka termična obstojnost in fotostabilnost, zato je njihova razgradnja v okolju počasen in zapleten proces. Znano je, da so produkti razgradnje tekstilnih barvil v veliki večini brezbarvne spojine, vendar veliko bolj toksične od samega barvila (aromatski amini, ki nastanejo pri razgradnji azo barvil). Za razbarvanje tekstilnih odpadnih vod je bilo razvitih kar nekaj uporabnih metod, vendar zaradi zapletene sestave tekstilne odpadne vode, še vedno ni primernega univerzalnega postopka čiščenja. V prispevku je predstavljen pregled razpoložljivih tehnik čiščenja tekstilnih odpadnih vod.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Matematika alkimije

avtor: Branislav Čabrič

Relativno primitivne ideje zgodnje grško –egipčanske kemije so se v obdobju alkimije, ki je trajalo skoraj tisoč let, dvignile na znatno višjo teoretično in mnogo bolj artikulirano raven.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Obletnice v letu 2009

avtor: Franc Perdih

Egiptovskoameriški kemik Ahmed H. Zewail (1946) je prejel Nobelovo nagrado za kemijo za proučevanje prehodnih stanj kemijskih reakcij s pomočjo femtosekundne spektroskopije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Visokošolski študij kozmetike

avtor: Anita Jelen Žmitek in Janko Žmitek

Poklic kozmetičarke, ki dela z ljudmi in na ljudeh, je nedvomno tako zelo lep, kot zelo odgovoren. Kozmetičarka lahko bistveno vpliva ne le na videz, temveč tudi na počutje, celo na zdravje, saj uporablja oziroma aplicira tako snovi z različnimi učinki, kot različne fizikalne dejavnike. Pogosto izvaja tudi tehnike, ki so na meji kozmetike oz. že segajo na druga področja. Uporablja metode, aparate, preparate, ki za pravilno in odgovorno uporabo zahtevajo mnogo različnih poglobljenih znanj.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.