Kemija v šoli in družbi

Leto: 2021
Mesec: januar-december
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Karakterizacija eteričnih olj malega galangala, ingverja, kurkume in kardamoma

avtor: Kaja Makoter, Milena Ivanović, Maša Islamčević Razboršek

Ingverjevke (Zingiberaceae) so družina rastlin z značilnim vonjem in okusom, znane po vsem svetu. V kulinarične namene jih uporabljajo predvsem kot začimbe, imajo pa tudi številne farmakološke učinke. Rastline vsebujejo številne komponente, kot so terpeni, flavonoidi, diarilheptanoidi, ogljikovi hidrati, beljakovine, škrob in druge. V okviru raziskav smo s Clevengerjevo hidrodestilacijo pridobili eterična olja štirih izbranih rastlinskih vrst iz družine ingverjevk: mali galangal (Alpinia officinarum), ingver (Zingiber officinale), kurkuma (Curcuma longa) in kardamom (Elettaria cardamomum). Določili smo sestavo posameznega eteričnega olja s plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektometrijo (GCMS).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Bukov ostrigar (pleurotus ostreatus) in njegove bioaktivne komponente

avtor: Anja Konajzler, Maja Leitgeb, Mateja Primožič

Bukov ostrigar oz. Pleurotus ostreatus je jedilna in zdravilna goba. Vsebuje več vitaminov, mineralov in je bogata z beljakovinami. Komponente, ki jih vsebuje ta goba, pomagajo pri nastajanju krvi (visoka vsebnost železa), prav tako pa znižujejo holesterol, krepijo imunski sistem ter ščitijo pred nastankom tumorjev. P. ostreatus vsebuje encime, ki razgrajujejo celulozo, lignin in pa tudi hemicelulazo. Ti encimi, kot so npr. celulaza, lakaza in ksilanaza, pa se pogosto uporabljajo tudi v industrijske namene. Najpogosteje so zastopani v papirni industriji, prehrambni in tudi pri proizvodnji biogoriva. Celulaze se pogosto uporabljajo v tekstilni industriji in kot dodatek detergentom za perilo. Lakaze se uporabljajo za razgradnjo pesticidov in insekticidov ter za biosenzorske in analitične aplikacije. Ksilanaze pa se uporabljajo kot aditivi v predelavi perutninskih izdelkov, v pšenični moki za izboljšanje kakovosti testa in pečenih izdelkov ter za čiščenje sadnih sokov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi z mlekom

avtor: Zdenko Kolarič

Mleko vsebuje poleg vode še proteine, mlečni sladkor, mlečne maščobe, vitamine, minerale in encime. Pomembno je za prehrano, zanimivo pa tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Eksprimentalno delo s kokošjim jajcem

avtor: Zdenko Kolarič

Kokošja jajca so pogosto del naše prehrane zaradi polnovrednosti. S svojo sestavo in lastnostmi so zanimiva tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi s hitinom

avtor: Zdenko Kolarič

Hitin je oporni polisaharid, zlasti v žuželkah, najdemo ga še v gobah, deževnikih, glavonožcih, rakih. Z njegovim pridobivanjem in eksperimentalnim delom lahko spoznamo ta dokaj poseben polisaharid.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Eksperimentalno delo s celulozo

avtor: Zdenko Kolarič

Je naraven polimer, sestavljena iz Dglukoznih enot z b1,4 glikozidnimi vezmi. Uporabljajo jo za proizvodnjo papirja, za vlakna in drugo. Zanimiva je tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Odzivi v vprašanjih pri elektronskem preverjanju znanja

avtor: Majda Krajnc

Elektronsko preverjanje znanja potrebuje več pozornosti kot klasično. Če se želimo z izvedbo približati klasičnemu načinu moramo uporabljati vprašanja različnih tipov s katerimi preverjamo različne nivoje znanja. Koristno je, da študent vidi rezultate in pojasnila k odgovorom. V prispevku je poudarjena uporaba odzivov v vprašanjih ter primerjava med klasičnim in elektronskim preverjanjem znanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Demonstracijski poskus (Nevtralizacijska titracija) pri pouku kemije na daljavo

avtor: Lea Jusufović Glažar

Zaradi slabšanja epidemiološke slike smo morali pouk začeti izvajati na daljavo. Učitelji smo se hitro prilagodili novemu načinu dela in usvajanju novih znanj ter spretnosti na področju informacijskokomunikacijske tehnologije. V učnem načrtu za kemijo v gimnazijah je v 2. letniku predlagana vsebina Ravnotežja v vodnih raztopinah. V okviru te vsebine so dijaki pri demonstracijskem poskusu spoznali postopek nevtralizacijske titracije, vlogo indikatorja ter povezali teorijo z eksperimentalnim delom. Zastavljeni demonstracijski poskus se je izkazal za uspešno obliko učenja. Dijaki so sproščeno in učinkovito usvajali novo znanje. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato bo takšen način poučevanja pri morebitnem ponovnem pouku na daljavo še večkrat uporabljen.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.