Kemija v šoli in družbi

Leto: 2023
Mesec: januar-december
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Abrazija avtomobilskih pnevmatik predstavlja enega od najpomembnejših virov mikroplastike v okolju

avtor: Petra Jeler, Ula Rozman, Gabriela Kalčíková

Precejšen del mikroplastike v okolju so delci, ki nastanejo z abrazijo avtomobilskih pnevmatik. Po nastanku se delci širijo v okolje, veliko od njih pride v zrak, lahko pa se s cestišč spirajo v zemljo in v površinske vode, kjer negativno vplivajo na različne organizme.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kontrolne karte: statistična kontrola procesov s X-, R- in S-kontrolnimi kartami

avtor: David Majer, Matjaž Finšgar

Glavni cilji statistične kontrole procesov je identifikacija določljivih vzrokov napak procesne variabilnosti ter omejitev in eliminacija njihovih vplivov. Procesom, ki potekajo v prisotnosti sistematičnih napak, pravimo, da so izven statistične kontrole. Kadar je proces izven statistične kontrole, se lahko začne preiskava procesa in se izvedejo ustrezni ukrepi, preden pride do proizvodnje napačnih produktov. V ta namen se v sklopu statistične kontrole kakovosti za kontrolo procesov uporabljajo kontrolne karte. V tem delu so podrobno prikazane X-, R- in S- kontrolne karte. Kontrolne karte spremenljivk lahko opišejo podatke procesa v smislu razpršenosti (procesna variabilnost) in lokacije (povprečje procesa). Informacijo o procesni variabilnosti dajeta R- in S- kontrolni karti, medtem ko X- kontrolna karta daje informacijo o povprečju procesa. Kontrolne karte so sestavljene iz centralne črte in najmanj dveh kontrolnih mej. Kontrolne meje se lahko zasnujejo na podlagi predhodno poznanih ali nepoznanih procesnih parametrov (povprečje procesa in standardni odmik procesa).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sinteza magnetnih NiCu nanodelcev v visokoenergetskem planetarnem mlinu za uporabo v biomedicini

avtor: Lana Embreuš, Irena Ban, Janja Stergar

Mehansko mletje je visokoenergijsko kroglično mletje, ki se uporablja za sintezo nanostrukturiranih visoko homogeniziranih materialov, ki jih z drugimi tehnikami težko pridobimo. Gre za enostavno, hitro, poceni in lahko obvladljivo tehniko, pri čemer ni omejitev pri sami uporabi materialov. Metoda temelji na visokoenergijskih trkih med mlevnimi kroglicami in delci prahu v mlinu, pri čemer dosežemo zmanjšanje zrn materiala v mlinu na velikost v nanometrskem merilu. Eksperimentalno delo predstavlja sintezo magnetnih nanodelcev (MND) zlitine NiCu z mletjem prahu niklja in bakra v visokoenergetskem planetarnem mlinu v inertni atmosferi argona. Parametra, ki smo ju spreminjali, sta bila čas mletja in sestava zlitine NiCu. Za dosego optimalne Curiejeve temperature (TC) vzorca znotraj terapevtskega območja uporabe v magnetni hipertermiji (MH), tj. med 41 °C in 46 °C, sta se izkazala čas mletja 5,5 ur in sestava Ni72,5Cu27,5. TC smo določali s pomočjo modificirane termogravimetrične analizne metode (TGA), vzorce pa smo še dodatno okarakterizirali s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (RTG).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi z magnezijem

avtor: Zdenko Kolarič

Magnezij je lahka kovina, srebrne barve. Pri gorenju Mg nastaja MgO ob močnem belem plamenu. Reagira s kislinami, vodo, CO2, jodom in žveplom. Magnezij in njegove spojine so zanimive za eksperimentalno delo: s kislinami, vodo, oksidacije, izpodrivanja kovin in elektrokemije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.