Kemija v šoli in družbi

Leto: 1998
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Reakcijske baze podatkov kot podpora pri poučevanju in učenju organske kemije v srednji šoli-II.del

avtor: Ines Dakskobler Savšek

Članek ni več dosegljiv.


Radon v slovenskih šolah

avtor: Janja Vaupotič, Heda Stavber, Ivan Kobal

Članek ni več dosegljiv.


Kratek pregled nevarnih snovi II

avtor: Branko Družina

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kemična zaščita lesa

avtor: Marko Petrič

V preglednem članku so pojasnjeni osnovni pojmi s področja zaščite lesa, podan je kratek zgodovinski pregled razvoja kemične zaščite lesa v svetu, temu pa sledi pregled nekaterih klasičnih zaščitnih sredstev za les. Opisano je tudi nekaj pomembnejših novejših fungicidov in insekticidov. Članek zaključujeta razmišljanje o stanju zaščite lesa v Sloveniji in kratka predstavitev dela raziskovalne skupine na Katedri za patologijo in zaščito lesa Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sublimacija joda na varen način

avtor: Andreja Bačnik

Članek ni več dosegljiv.


Reakcije majhnih peptidov s komercialnimi beljakovinskimi testi

avtor: Kim Dermastia Turk

Članek ni več dosegljiv.