Kemija v šoli in družbi

Leto: 1999
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Vsakdanji pojmi in naravoslovni pojmi

avtor: Martina Nieswandt

Začetno učenje kemije je obremenjeno z vsakdanjimi razlagami kemijskih sprememb in alternativnim pojmovanjem snovi. Vsakdanji pojmi in alternativne teorije so na spremembe, ki naj bi jih povzročilo učenje kemije odporni, ker so nastale iz osebnih izkušenj. Za kemijske spremembe je značilnih pet “vsakdanjih pojmov”, ki ovirajo razvoj znanstveno pravilnejših naravoslovnih pojmov. V opisani raziskavi je avtorica preizkusila serijo učnih enot, s tradicionalno vsebino, vendar s spremenjenimi metodami in strategijami učenja. Izhodišče sprememb je bil kognitivni konflikt, ki ga dosežemo zlasti s skrbno izbranimi eksperimenti in pa zaporedje učnih enot, kjer se je stopnjevala zahtevnost, od konkretnih operacij do formalnega mišljenja. Uspešnost pristopa so preverjali s testi odprtih vprašanj, pred intervencijo, med intervencijo in po zaključku raziskave. Rezultati so pokazali, da je bil tovrsten pristop učinkovit. 60 % učencev je ob zaključku raziskave v razlagah kemijskih sprememb iz vsakdanjega življenja, uporabljalo naravoslovne pojme.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Analizna kemija in ekologija

avtor: Nataša Gros

Ekološke raziskave postajajo vse bolj nujne, saj so nezaželeni učinki človekovega delovanja na okolje vse bolj očitni. Na tem področju že deluje mnogo kemikov – analitikov, v prihodnje pa bo potrebnih še več. Ekologija je interdisciplinarno področje, ki zahteva ustrezna znanja, zato je bil izziv, kako študente pripraviti na zahteve njihove bodoče zaposlitve. Tak poskus je predstavljen v tem prispevku. Študentje so pod delovnim naslovom “Nevarnosti onečiščenja reke X in njenih
pritokov” študirali realne primere iz svojega okolja. Sami so opravili vse faze dela od zbiranja informacij o vseh dejavnikih, ki bi lahko vplivali na kemijsko sestavo vode vzdolž vodotoka, prek postavljanja hipotez, izbire najustreznejših odvzemnih mest, do vzorčenja in analize vzorcev. Pri določanju enajstih kemijskih parametrov v vseh 24 vzorcih so delovali timsko. Študentje so bili ustvarjalni, zelo zavzeti, predani timu in so čutili visoko mero odgovornosti za kvaliteto rezultatov svojih analiz. Ob lastnem delu so pridobili izkušnjo o ekoloških raziskavah.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Elektronska mikroskopija:uporaba vrstičnega elektronskega mikroskopa za opazovanje in analizo površine trdnih vzorcev

avtor: Marjan Marinšek

Razvoj elektronske mikroskopije je povezan z razvojem sodobnih materialov ter zahtevo po opazovanju detajlov zelo majhnih dimenzij. V prispevku so opisane fizikalne osnove vrstične elektronske mikroskopije z energijsko spektroskopijo ter osnovne metode kvalitativne kemijske analize, ki jih omogoča analitski elektronski mikroskop. Te metode so analiza emitirane rentgenske svetlobe (EDS in WDS) ter Augerjeva spektroskopija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Parfumi-kemija lahko tudi diši

avtor: Milica Slatinek Žigon

Članek ni več dosegljiv.